Har du tappat bort eller kanske blivit bestulen på dokumenten tillhörande din spanskregistrerade bil?

Enligt spanska transportstyrelsen behöver man inte längre beställa tid hos närmsta Jefatura de Trafico (DGT) utan man kan erhålla nya bildokument från postkontoret.  Ta med id-handling så får du provisoriska utskrivna.

En rekommendation är att man redan vid inköp eller omregistrering tar sina originaldokument till närmsta notarius publicus och ber om auktoriserade kopior. På så sätt kan man förvara originalen på en säker plats hemma. Tänk dock på att när man besiktigar bilen så får du en stämpel i dina bilhandlingar och man bör då uppdatera den auktoriserade handlingen.

(Vid besiktning MÅSTE originalen uppvisas).