Den 12:e oktober träder nya europeiska lagen i kraft gällande märkning av bränslen för fordon. Syftet är att förbättra informationen till konsumenterna. I praktiken betyder det att vi inte längre tankar diesel och bensin som vi hittills gjort utan att vi ska bekanta oss med de nya namnen.

Bensin och diesel byter namn: nu kommer de att vara E5, E10, B7, B10 och XTL

Bensin: typ av bensin kommer att vara inramad av en cirkel. En etikett med bokstaven “E” följt av ett nummer markerar andelen etanol som ingår i bränslet: 5, 10 eller 85 procent. Det vill säga bensin kan vara E5, E10 eller E85.

Diesel: de som äger en bil med detta bränsle kommer att behöva fylla på pumparna med en fyrkant innehållande bokstaven “B”. I detta fall avser “B” mängden bränslebiokomponenter, och det finns två typer, B7 och B10. Det finns också syntetisk diesel, som kännetecknas av akronym XTL.

Andra bränslen: Bilar som drivs av gasbaserade bränslen kommer att ha ett märke med en diamant och akronymer: väte, (H2); Flytande petroleumgas (LPG); Komprimerad naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG).

 

Källa:  www.abc.es