Har du anlitat Rådgivning i Spanien tidigare för dina skattedeklarationer? Om så ber vi dig besvara följande:

Spansk egendom


valor catastral (finner du på din IBI räkning). IBI = Impuesto sobre Bienes Inmuebles. För skattedeklaration 2020 ska värdet från 2019 skrivas in. SKICKA GÄRNA EN KOPIA PÅ IBI RÄKNINGEN FÖR 2019.
referencia catastral (finner du på din IBI räkning). IBI = Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Hur vill du att vi hanterar din skattedeklaration? Vänligen observera de 3 alternativ som ges härnedan

Bara ett alternativ kan väljas

Om du önskar att vi betalar skatten på dina/era vägnar är sista registreringsdatumet den 13 december. Efter detta datum tar vi endast emot registreringar där kunden betalar skatten själv. Detta för att försäkra oss om att vi hinner med alla kunders skattedeklarationer innan årets slut.


(vänligen använd denna ruta för att skriva ev meddelande men också för övriga husägare, om fler än 3 - följ ordningsföljden under husägare 1)

Villkor

Genom att fylla i detta formulär och vidarebefordra det till oss är du överens om att vi ska beräkna din skatt och förbereda skattedeklarationen enligt ovannämnda val.

När vi har mottagit dina uppgifter och skatten har beräknats förbereder vi deklarationen och vidarebefordrar blanketterna till dig inom 7-10 arbetsdagar som ett pdf dokument tillsammans med vår faktura.

Vårt arvode är 50 €uros inkl. moms à 21% (plus eventuella avgifter för tillval som gjorts) och för detta belopp kan man vara upp till 6 delägare till en fastighet.

I det fall du är ägare till tex en garageplats och denna har en egen IBI räkning då räknas det som en separat "fastighet" och en separat skattedeklaration ska göras för denna. detta betyder att det blir ett arvode på 50 € för denna.

Du är ansvarig för att presentera skattedeklarationen för betalning hos din bank filial I SPANIEN inom den angivna tidsperiod som fastställts av den spanska skattemyndigheten, såvida du inte har bett oss att betala på dina vägnar (om så kommer vi att be om förskottsbetalning)

Genom att skicka in detta formulär ger du också oss tillstånd att automatiskt skicka påminnelser till dig kommande år, inklusive nyhetsbrev eller eventuella kampanjer som vi kan ha under året.

Vi är inte ansvariga för ev felaktig information som lämnats till oss.

Observera att sista datument för att ta emot uppgifter för deklaration är 13 december.


Klicka på Skicka din registrering här nedan för att registrera dina uppgifter. Du kommer att få en bekräftelse och en kopia av din registrering via e-post. Vänligen dubbelkolla din "sopkorg" om du inte mottagit något i din inkorg. Annars kontakta oss på info@radgivningispanien.com.